การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมสุขด้านร่างกายและด้านจิตใจเป็นกิจกรรมที่ควรทำเป็นประจำ เพื่อให้ผู้ทำกิจกรรมมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข แต่กิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยในแต่ละวัยนั้นแตกต่างกันออกไป เช่น วัยเด็กเหมาะกับการทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาร่างกายและสมอง และควรทำร่วมกันหลายคนเพื่อฝึกการเข้าสังคม วัยรุ่นหรือวัยทำงานมีกิจกรรมให้เลือกหลายหลาย เช่นการฝึกสมาธิหรือการอ่านหนังสือ ส่วนวัยชราที่ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ผาดโดนได้และมีอารมณ์ไม่แน่นอน เหมาะกับการทำกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเบาๆและกิจกรรมที่ได้ร่วมพูดคุยกับคนในวัยเดียวกัน เป็นต้น

กิจกรรมที่เหมาะกับผู้สูงอายุมีหลายด้าน เช่นกิจกรรมด้านกีฬาที่สามารถเล่นได้ง่ายและไม่ผาดโผนหรือใช้ร่างกายหนักเกินไปนัก เช่น เปตอง รำมวยไท้เก้ก หรือการเต้นแอโรบิกง่ายๆ ซึ่งในการทำกิจกรรมเหล่านี้ควรมีคนคอยดูแลเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วย กิจกรรมด้านสังคมอย่างการพบปะพูดคุยกับเพื่อนในวัยเดียวกัน การเข้าวัด หรือกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุก็เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม หรือการหางานอดิเรกที่ตนสนใจทำก็สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุมีอารมณ์ที่ค่อนข้างมั่นคงได้เช่นกัน ซึ่งการทำกิจกรรมเหล่านี้ควรมีผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้คอยให้คำแนะนำที่เหมาะสม เช่นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่มีการดูแลในการทำกิจกรรมต่างๆ มักจะผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้มาแล้วว่ากิจกรรมเหล่านั้นสามารถทำได้และไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับผู้สูงอายุ เพราะกิจกรรมทั้งหลายที่ผู้สูงอายุทำ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ นักกายภาพบำบัด หรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กิจกรรมมีความปลอดภัยและมีคนสามารถช่วยเหลือได้ทันเวลาเมื่อเกิดปัญหาขึ้น ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการจัดการและดูแลกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพราะมีทั้งคนคอยดูแล ให้คำแนะนำ และมีแพทย์คอยรักษาหากผู้สูงอายุเกิดปัญหาอะไรขึ้น และกิจกรรมที่จะทำก็จะมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกายและสภาพจิตใจของผู้สูงอายุมากขึ้นด้วย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

การทำกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่เหนื่อยง่าย มีสุขภาพจิตใจที่ดี มีการเข้าสังคมและพูดคุยกับผู้อื่น ช่วยให้จิตใจแจ่มใส และอารมณ์มีความมั่นคงมากขึ้น ไม่จมจ่อมอยู่กับความทุกข์หรือความวิตกกังวล เมื่อจิตใจดีร่างกายก็มักจะดีตามไปด้วยจนสามารถสังเกตการแสดงออกทางสีหน้าได้ และการทำกิจกรรมกับครอบครัวในบางครั้งก็ถือเป็นการส่งเสริมความผูกพันในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นกลมเกลียวด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่ควรหวังพึ่งแค่การดูแลจัดกิจกรรมจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียว แต่คนในครอบครัวต้องให้ความสนใจกับผู้สูงอายุในครอบครัวด้วย