เรื่องของศิลปะในตอนนี้นั้นจะสามารถช่วยให้เราเป็นคนที่มีความรู้ มีความสามารถและมีความคิดที่ดียิ่งขึ้นไปได้ การที่เรามีศิลปะในใจนั้นก็จะทำให้เราเป็นคนที่ขยัน แล้วก็รู้จักวิธีที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองอย่างมากที่สุด ในเรื่องของศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเพราะว่าศิลปะจะช่วยทำให้เรานั้นมีสมาธิ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่วอกแวกมีสมาธิกับงานที่เราจะทำได้เป็นอย่างดีด้วย

                ศิลปะคือผลงานหรือชิ้นงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเรา เราควรที่จะรู้จักเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้กับเราถึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ในหลายเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเลย การที่เราใช้สติใช้สมาธิจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่เก่งและสามารถผลิตผลงานที่ออกมาจากจินตนาการของเราได้อย่างดีที่สุดอีกด้วย 

                งานศิลปะเป็นเรื่องที่ทำให้ใครหลายๆคนนั้นมองข้ามไปไม่ได้เลย ศิลปะจะช่วยให้เรานั้นเติบโตแข็งแรงและเป็นคนที่รู้จักใช้ความคิดออกมาให้ดีและเป็นประโยชน์ต่อเราเองอย่างมากที่สุด การเรียนศิลปะนั้นตอนเด็กๆจะสังเกตได้ว่าทำไมที่โรงเรียนถึงมีวิชาศิลปะก็เพื่อที่จะฝึกให้เรานั้นมีสมาธิและรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองขึ้นมาให้ผลิตผลงานออกมาอย่างให้ดีที่สุดอีกด้วย

                ในหลายๆเรื่องนั้นศิลปะก็เป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและใช้ความคิดมากๆเพราะว่ารูปแต่ละรูปที่เราวาดมานั้นก็จะสื่อความหมายได้หลากหลายมากมายด้วยกัน ซึ่งเราเองก็ควรที่จะมองให้เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของศิลปะให้มากๆด้วย อย่าแบ่งหรือตัดสินไปก่อนว่าศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดี หากเรายังไม่เคยลงมือทำศิลปะแบบจริงจังก็อย่าพูดไปเลย

                เพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ตามมาในหลายๆอย่างอีกด้วย ในเรื่องของศิลปะนั้นหากเราวาดรูปได้ ระบายสีหรือเขียนได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยเพราะว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับเราอีกด้วย เราสามารถที่จะทำศิลปะนี้ไปวางขายได้เพราะเป็นผลงานทางความคิด ความสามารถของเราเอง แล้วก็จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งด้วย แล้วสิ่งที่เราจะได้ติดตัวมาเสมอในเรื่องของการทำงานในด้านศิลปะก็คือในเรื่องของความใจเย็น บุคลิกภาพของเราก็จะออกมาดูดีเพราะเราจะเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็ใช้ความคิด ใช้สติในการพูดคุยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลย