ในปัจจุบันนี้ศิลปะคือเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราจะขาดไปไม่ได้เลยเพราะว่า การที่เรามีศิลปะในใจนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเราเองจะได้เป็นคนที่ใจเย็นมากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าหากเราเป็นคนที่ใจเย็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลที่ดีแก่เรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น เรื่องของศิลปะนั้นจึงเป็นสิ่งที่หลายๆคนให้ความสนใจเพราะว่าจะทำให้เรานั้นจิตใจดีและเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นได้

                การฝึกสมาธิจากการเรียนศิลปะนั้นเป็นสิ่งที่ดีอย่างมากเลยเพราะว่าการที่เราฝึกสมาธิให้กับตัวเองนั้นหรือฝึกให้กับเด็กๆก็เป็นเรื่องที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้เลย ทุกๆเรื่องราวนั้นคือเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างมากที่เราเองจะมองผ่านไปไม่ได้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดคือการที่เราฝึกที่จะให้จิตใจของเรานั้นสงบและร่มเย็นมากขึ้นด้วย

                ในตอนนี้ข้อดีของการระบายสีของเด็กนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเค้าจะฝึกสมาธิให้กับเราเองอย่างมากที่สุด ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นมีจิตใจที่เยือกเย็นและมั่นคงอย่างมากที่สุดด้วย  การฝึกศิลปะจะทำให้เรานั้นเกิดสมาธิที่ดี มีจิตใจที่หนักแน่นและมั่นคงอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้ สิ่งที่สำคัญอย่างมากที่สุดคือเราจะต้องมีสติ รู้จักใช้ความคิดให้มากๆเพื่ออนาคตของตนเองอย่างมากที่สุดด้วย

                ในหลายๆเรื่องการที่เรารู้จักที่จะเรียนรู้นั้นคือสิ่งที่ดีเพราะการเรียนรู้จะทำให้เด็กนั้นไม่สิ้นสุด คือมีความรู้ไม่สิ้นสุด ทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เพื่อประโยชน์ที่ดีของเราเองเราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนศิลปะแล้วดูว่าสีนั้นๆเป็นอย่างไร มีการเล่นสีแล้วเป็นอย่างไหน เล่นแล้วดียังไงให้ประโยชน์ต่อเราอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะมองผ่านไปไม่ได้เลย

                บางคนที่มีอารมณ์ร้อนที่มากจนเกินไปก็จะทำให้เราไม่สามารถที่จะใช้สมาธิหรือมีสติ เราจะต้องรู้จักที่จะเรียนรู้ให้มากๆ การที่เราใจร้อนในบางครั้งลองหันกลับมาวาดรูปดูก็อาจจะช่วยทำให้เรานั้นมีสติและมีสมาธิในการทำงานมากๆด้วย ทุกๆเรื่องราวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของศิลปะ การเรียนศิลปะจึงเป็นเรื่องที่เราควรที่จะใส่ใจและควรเอาเด็กที่ใจร้อนมามาดัดอารมณ์ด้วยการเรียนศิลปะจะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งด้วย