ของเล่นกับเด็กก็เหมือนเป็นของที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้ว นอกจากของเล่นจะช่วยให้เด็กได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการที่ถือว่าเป็นของเล่นสำคัญสำหรับเด็กทุกคนเลยก็ว่าได้ ลองมาดูว่าของเล่นเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

ประโยชน์ของของเล่น

1.ได้ฝึกประสาทสัมผัสด้านต่างๆ

เช่นการตอบสนองต่อสิ่งที่เคลื่อนไหวรอบตัว การรับรู้เสียง และการมองเห็น ของเล่นจะเป็นตัวช่วยหลักที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

2.กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น

การอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว แต่ถ้ามีการกระตุ้นตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะช่วยทำให้เด็กเกิดความสนใจในสิ่งต่างๆ เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เร็วขึ้น

3.ให้เด็กได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่

การเปิดให้เด็กได้แสดงออกในด้านต่างๆ ผ่านการเล่นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการจะช่วยให้พ่อแม่รู้ความต้องการของเด็กได้ รู้ว่าควรจะเสริมสร้างพัฒนาการในด้านใดเพิ่มเติม ให้เด็กได้มีพัฒนาการในด้านนั้นดีขึ้น เช่น เด็กที่ชื่นชอบการเล่นดนตรี ก็หาเครื่องดนตรีมาให้เล่น แบบนี้เป็นต้น

4.ฝึกการเข้าสังคม

ของเล่นบางชนิดต้องทำกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน การฝึกให้เด็กได้เล่นของเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ไม่รู้สึกโดนเดี่ยว และกล้าที่จะแสดงออก

5.เสริมสร้างประสบทักษะด้านการเรียนรู้

ของเล่นก็เหมือนกับการเรียนนอกห้องเรียนนั้นเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ง่ายขึ้น เช่น เกมที่เกี่ยวกับการบวกเลข หรือการคิดแบบคณิตศาสตร์ เมื่อเข้าไปเรียนจริงในห้องเรียน เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนได้รวดเร็วกว่าเดิม

การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย

  • ของเล่นสำหรับเด็ก 0-6 เดือน

สำหรับของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการในเด็กวัยนี้ก็คือ โมบาย หรือกระดิ่งที่มีเสียง เพื่อเป็นการเสริมสร้างการตอบสนองในแต่ละด้านของเด็ก เช่น การได้ยิน การสัมผัส

  • ของเล่นสำหรับเด็ก 6-12 เดือน

ควรเป็นของเล่นที่กระตุ้นการสัมผัส เช่น ของเล่นที่ใช้ดูดหรือกัด เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ของสิ่งของต่าง และของเล่นที่เป็นลักษณะบีบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

  • ของเล่นสำหรับเด็ก 1-2 ขวบ

ของเล่นสำหรับเด็กในวัยนี้ ควรเป็นของเล่นที่ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เช่น รถสามล้อถีบ หรือของเล่นที่ใช้การดันหรือลากจูง และของเล่นประเภทตัวต่อ ที่จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการเกี่ยวกับการเรียนรู้

  • ของเล่นสำหรับเด็ก 2-3 ขวบ

ควรเน้นเป็นของเล่นที่เสริมสร้างสติปัญญา เช่น แป้นเรขาคณิตแป้นรูปสัตว์ จะช่วยให้เด็กคิดเป็นเหตุเป็นผล และได้ฝึกการสังเกต หรือจะเป็นของเล่นประเภทของเล่นเสมือจริงอย่างของเล่นบทบาทสมมติก็ได้เช่นกัน

จะเห็นว่าของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเลือกของเล่นได้เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัย ดังนั้นหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดยังไม่รู้ว่าจะเลือกของเล่นแบบไหนดี ควรจะหาข้อมูลก่อนที่จะซื้อ หรือจะสอบถามจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกของเล่นเสริมทักษะก็ดียิ่งขึ้นไปอีก