ของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการ

เหตุผลที่ควรให้เด็กเล่นของเล่น

ของเล่นกับเด็กก็เหมือนเป็นของที่เกิดมาคู่กันอยู่แล้ว นอกจากของเล่นจะช่วยให้เด็กได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ ยังช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการที่ถือว่าเป็นของเล่นสำคัญสำหรับเด็กทุกคนเลยก็ว่าได้ ลองมาดูว่าของเล่นเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ประโยชน์ของของเล่น 1.ได้ฝึกประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่นการตอบสนองต่อสิ่งที่เคลื่อนไหวรอบตัว การรับรู้เสียง และการมองเห็น ของเล่นจะเป็นตัวช่วยหลักที่ทำให้เด็กมีพัฒนาการในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี 2.กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น การอยากรู้อยากเห็นเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว แต่ถ้ามีการกระตุ้นตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะช่วยทำให้เด็กเกิดความสนใจในสิ่งต่างๆ เจอในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เร็วขึ้น 3.ให้เด็กได้แสดงออกได้อย่างเต็มที่ การเปิดให้เด็กได้แสดงออกในด้านต่างๆ ผ่านการเล่นของเล่นเด็กเสริมพัฒนาการจะช่วยให้พ่อแม่รู้ความต้องการของเด็กได้ รู้ว่าควรจะเสริมสร้างพัฒนาการในด้านใดเพิ่มเติม ให้เด็กได้มีพัฒนาการในด้านนั้นดีขึ้น เช่น เด็กที่ชื่นชอบการเล่นดนตรี ก็หาเครื่องดนตรีมาให้เล่น แบบนี้เป็นต้น 4.ฝึกการเข้าสังคม ของเล่นบางชนิดต้องทำกันเป็นกลุ่มกับเพื่อน การฝึกให้เด็กได้เล่นของเล่นเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีทักษะในการเข้าสังคมที่ดีขึ้นกว่าเดิม ทำให้ไม่รู้สึกโดนเดี่ยว และกล้าที่จะแสดงออก 5.เสริมสร้างประสบทักษะด้านการเรียนรู้ ของเล่นก็เหมือนกับการเรียนนอกห้องเรียนนั้นเอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนได้ง่ายขึ้น เช่น เกมที่เกี่ยวกับการบวกเลข หรือการคิดแบบคณิตศาสตร์ เมื่อเข้าไปเรียนจริงในห้องเรียน เด็กก็สามารถเข้าใจเรื่องที่เรียนได้รวดเร็วกว่าเดิม การเลือกของเล่นให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย […]