ร้าน ขาย กระเป๋า แบรนด์ เน ม

ทำไมกระเป๋าแบรนด์เนม ถึงมีราคาแพง ?

กระเป๋าแบรนด์เนม คือ สิ่งที่ทำให้มีรูปร่างลักษณะคล้ายถุง ทำด้วยผ้า หนัง พลาสติก หรือจะเป็นวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ใช้สำหรับใส่เสื้อผ้าเงินทอง หรือสิ่งของต่าง ๆ มีหลายแบบหลายขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน  ซึ่งคำว่า “แบรนด์เนม” เป็นคำทับศัพท์อีกคำหนึ่งที่เราจะได้ยินบ่อยๆในภาษาไทย คำหลักของคำนี้มาจากคำภาษาอังกฤษว่า brand คนไทยหลายคนก็นิยมทับศัพท์ว่า “แบรนด์” ในภาษาทางการหรือในแง่กฎหมายจะมีความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษว่า a name by which a particular product is sold แปลเป็นไทยได้ว่า ชื่อที่สินค้าใดสินค้าหนึ่งใช้ในการขายซึ่งน่าจะตรงกับภาษาไทยว่า ชื่อตราสินค้า นั่นก็เพื่อเป็นกลยุทธ์การสร้างตราสินค้า หลายคนก็เรียกทับศัพท์เป็น กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ส่วนในภาษาไม่เป็นทางการ brand จะตรงกับคำว่า “ยี่ห้อ” ซึ่งเป็นคำที่มาจากภาษาจีนที่เราใช้กันมาช้านาน จะให้ความหมายถึง เครื่องหมายที่ใช้สำหรับการค้าขายหรือชื่อร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนมนั่นเอง  ร้านขายกระเป๋าแบรนด์เนม โดยส่วนใหญ่จะหยิบหยกคำว่า “แบรนด์เนม” ไปใช้ในเชิงที่มีความหมายเบี่ยงเบนมาจากคำดั้งเดิมในภาษาอังกฤษ คล้ายกับคำหนึ่งว่า “ดีไซน์” ที่ในภาษาอังกฤษ หมายถึงการออกแบบ แต่ในประโยคภาษาไทย สำหรับคำว่าดีไซน์ มักหมายถึงมีการออกแบบที่ดี รูปแบบสวยงาม แหวกแนวไม่ซ้ำใคร เรียกได้ว่ามีความหมายเอนเอียงไปในแง่บวก ทั้งๆที่คำดั้งเดิมมีความหมายกลางๆ ให้ความรู้สึกถึงสินค้าที่มีคุณภาพดี หรือสินค้าหรูหรา มีระดับ ราคาแพง โดยปริยาย หรือมีการนำเข้าจากต่างประเทศ […]