น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

ส่วนประกอบสำคัญของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า

น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือนเชื้อเพลิงของบุหรี่ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดควันและกลิ่นต่างๆ ในส่วนผสมใน น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะเป็นแบบชนิด Food grade ที่จะพบเห็นได้กับเคมีภัณฑ์ที่ใช้อุปโภคบริโภค เช่น ยาสีฟัน ยาสระผม ครีมทาผิวหรือแม้แต่สารปรุงแต่งอาหาร สามารถเรียกได้อีกอย่างว่า E-liquid และมีสารประกอบสำคัญต่างๆ ดังนี้  นิโคติน เป็นสารเคมีให้โทษชนิดหนึ่งที่พบในกลุ่มยาสูบ เมื่อร่างกายดูดซึมนิโคตินเข้าไปกระแสเลือดจะทำให้ส่งผลต่อสมองและระบบประสาท เกิดการกด กระตุ้น และกล่อมประสาทส่วนกลาง รวมทั้งการทำงานของอวัยวะต่างๆ เช่น ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น ความดันโลหิตจึงเพิ่มขึ้น ทำให้หลอดเลือดหดตัว เหนื่อยง่าย ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้น เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2  เนื่องจากนิโคตินที่ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจะมีผลทำให้เกิดการหลั่งสารเอพิเนฟรีนที่ต่อมหมวกไต ทำให้เกิดการเสพติดสารนิโคติน ร่างกายต้องการนิโคตินเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลต่อการสูบบุหรี่หรือยาสูบอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น   กลีเซอรีน   เป็นสารเพิ่มความชื้นเป็นของเหลว ไม่มีกลิ่นและสี แต่มีรสชาติ  มีความหนืด และมีรสหวาน กลีเซอรีนได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในอาหารหรือยาจากองค์การอาหาร แต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันว่า เมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบแล้วเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย เช่นเดียวกันกับโพรไพลีนไกลคอล  โพลไพลีนไกลคอล   เป็นสารละลายในกลิ่นผสมอาหาร (Flavor) และหัวเชื้อกลิ่นต่างๆ ให้ความชุ่มชื้น ซึ่งสารสำคัญที่ทำให้เกิดไอน้ำออกมา โพลไพลีนเป็นอีกหนึ่งสารได้รับการรับรองความปลอดภัยสำหรับใช้ในอาหารหรือยาจากองค์การอาหารแล้วสำหรับนำมาใช้ในเครื่องสำอางยาและอาหาร  เมื่อสูดดมโพลไพลีนไกลคอลเข้าไปก็อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองที่ปอดรวมถึงดวงตา และอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ นอกจากนี้ โพลไพลีนไกลคอลยังมีอันตรายต่อผู้ที่เป็นโรคหอบ และโรคถุงลมโป่งพองได้  สารแต่งกลิ่น และรส   เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารทั่วไป สามารถทำให้กลิ่นและรสของน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จึงมีความปลอดภัยเมื่อรับประทาน แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเมื่อเปลี่ยนรูปแบบเป็นไอที่สูบแล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อร่างกาย  […]