Menu Close

Category: Lifestyle

เรื่องนี้ต้องบอกต่อ กับความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 2+

ประกันภัยรถยนต์ 2+ ทีให้บริการที่ครอบคลุม

หลายคนคงจะคุ้นชื่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 น้อยคนมากที่จะรู้จักประกันภัยรถยนต์ 2 + หรือประกันรถยนต์ชั้น 2 + แต่ความต่างระหว่างประกันชั้น กับประกันภัยรถยนต์ 2+ จะมีความเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้าง วันนี้ Roojai ของเราเตรียมข้อมูลในเรื่องนี้มาให้ทุกคนอ่านแล้ว กับรายละเอียดความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 2 + จะมีส่วนไหนที่คุ้มครองแล้วส่วนไหนที่ไม่คุ้มครองบ้างไปดูพร้อมกันเลย   ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ 2+ ที่คุณควรรู้!   อย่างที่เราทราบกันดีว่าประกันรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันรถที่ให้ความคุ้มครองที่มากที่สุด และยังเป็นประกันรถยนต์ที่เบี้ยประกันแพงที่สุดอีกด้วย ซึ่งทำให้เป็นปัญหาของใครหลายคน เพราะเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายสูงทุกปี…